Archiwalne

 

 

Zamówienia publiczne


Chorzów, dnia 25.08.2021 r.

Ogłoszenie trzeciego przetargu pn:

„Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chorzowie o zespół pracowni kształcenia praktycznego”

Unieważnienie postępowania (13.09.2021) >> 

Ogłoszenie - zmiana terminu otwarcia ofert (08.09.2021) >> 

Modyfikacja SWZ (08.09.2021) >>

Termin wizji lokalnej >> 

 

Ogłoszenie o przetargu   (dokument PDF)
SWZ   (dokument DOC)
Załącznik 1   (dokument DOC)
Załącznik 2   (dokument DOC)
Załącznik 3   (dokument DOC)
Załącznik 4   (dokument DOC)
Załącznik 5   (dokument DOC)
Załącznik 6   (dokument DOC)
Załącznik 7 - Przedmiar robót   (pakiet ZIP)
Załącznik 8 - STWiOR   (pakiet ZIP)
Załącznik 9 - Projekt   (pakiet ZIP)
Załącznik 10 - Wzór umowy   (dokument DOC)

 


Chorzów, dnia 30.07.2021 r.

Ogłoszenie drugiego przetargu pn:

„Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chorzowie o zespół pracowni kształcenia praktycznego”

Unieważnienie postępowania (16.08.2021) >>

Informacja o kwocie (16.08.2021) >>

Pytania i odpowiedzi 2 (13.08.2021) >>

Pytania i odpowiedzi 1 (13.08.2021) >>

 

Ogłoszenie o przetargu   (dokument PDF)
SWZ   (dokument DOC)
Załącznik 1   (dokument DOC)
Załącznik 2   (dokument DOC)
Załącznik 3   (dokument DOC)
Załącznik 4   (dokument DOC)
Załącznik 5   (dokument DOC)
Załącznik 6   (dokument DOC)
Załącznik 7 - Przedmiar robót   (pakiet ZIP)
Załącznik 8 - STWiOR   (pakiet ZIP)
Załącznik 9 - Projekt   (pakiet ZIP)
Załącznik 10 - Wzór umowy   (dokument DOC)

 


Chorzów, dnia 17.05.2021 r.

Ogłoszenie przetargu :

„Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chorzowie o zespół pracowni kształcenia praktycznego”

Unieważnienie postepowania (14.07.2021)

Informacja z otwarcia ofert (28.06.2021) >>

Informacja o środkach na realizację zadania (28.06.2021) >>

Pytania i odpowiedzi - modyfikacja 3 >>

Pytania i odpowiedzi - modyfikacja 2 >>

Pytania i odpowiedzi - modyfikacja 1 >>

Ogloszenie o zmianie Ogłoszenia 2 (02.06.2021) >>

Ogloszenie o zmianie Ogłoszenia (31.05.2021) >>

2 Termin wizji lokalnej >>

1 Termin wizji lokalnej >>

Ogłoszenie o przetargu   (dokument PDF)
SWZ   (dokument DOC)
Załącznik 1   (dokument DOC)
Załącznik 2   (dokument DOC)
Załącznik 3   (dokument DOC)
Załącznik 4   (dokument DOC)
Załącznik 5   (dokument DOC)
Załącznik 6   (dokument DOC)
Załącznik 7 - Przedmiar robót   (dokument PDF) (ATH) (PRDX) (XML)
Załącznik 8 - STWiOR   (dokument DOC) (PDF)
Załącznik 9 - Projekt   (pakiet ZIP)
Załącznik 10 - Wzór umowy   (dokument DOC)

 


Chorzów, dnia 29.05.2015 r.

Ogłoszenie przetargu :

„Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki nawierzchni, wykopów, wymiany naświetli piwnicznych, izolacji pionowej ścian piwnic wraz z ociepleniem, odwodnienie liniowe – drenaż, roboty towarzyszące ( częściowa wymiana kanalizacji zewnętrznej ), wywóz i utylizacja gruzu.”

 

Ogłoszenie o przetargu   (dokument Word 97-2003)
Przedmiar robót   (dokument PDF)
SIWZ   (dokument RTF)
Wzór umowy   (dokument Word 97-2003)

 

  • Przetarg: Boisko sportowe


    

   Chorzów, dnia 16.11.2009 r.

   Ogłoszenie przetargu :

   „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz placu rekreacyjnego wraz z zabezpieczeniem i zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie przy ul. Hajduckiej 22”

    

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   (pobierz)
   Zawiadomienie o wyborze oferty   (pobierz)
   Ogłoszenie     (pobierz)
   Dokumentacja     (pobierz)
   Odpowiedzi na zapytania (z dnia 23.11.2009)   (pobierz)
   Odpowiedzi na zapytania (z dnia 27.11.2009)   (pobierz)
   Odpowiedzi na zapytania (z dnia 30.11.2009)   (pobierz)
   Odpowiedzi na zapytania (z dnia 01.12.2009)   (pobierz)
   Wyjaśnienia do SIWZ (z dnia 01.12.2009)   (pobierz)

    

  • Przetarg: Winda


   Chorzów, dnia 27.02.2012 r.

   Ogłoszenie przetargu :

   „Dobudowa zewnętrznego szybu dźwigowego do transportu osób na wózkach inwalidzkich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie ul. Hajducka 22”

    

   Ogłoszenie o przetargu   (dokument Word 2007)
   Specyfikacja techniczna   (dokument PDF)
   Przedmiar robót   (dokument PDF)
   Przedmiar robót budowlanych   (dokument PDF)
   SIWZ   (dokument PDF)
   Dokumentacja projektowa   (plik skompresowany ZIP (19 dokumentów PDF)
   Wzór umowy   (dokument PDF)

   Odpowiedź na pytanie z dnia 29.02.2012   (dokument PDF)
   Informacja dla zamawiającego z dnia 02.03.2012   (dokument PDF)
   Odpowiedź na pytanie z dnia 05.03.2012   (dokument PDF)
   Odpowiedź na pytanie z dnia 06.03.2012   (dokument PDF)
   Informacja dla zamawiającego z dnia 09.03.2012   (dokument PDF)
   Odpowiedź na pytanie z dnia 09.03.2012   (dokument PDF)

   Zawiadomienie o wyborze oferty   (dokument PDF)

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   (dokument PDF)

    

  • Przetarg: Ścianka Wspinaczkowa


    

   Chorzów, dnia 23.06.2009 r.

   Ogłoszenie przetargu na:

   „Opracowanie projektu technicznego, wykonanie, dostawę oraz montaż ścianki wspinaczkowej w sali rehabilitacyjno-rekreacyjnej wraz z dostawą dodatkowego wyposażenia”

    

    

   Ogłoszenie                                        (pobierz)

   SIWZ                                                 (pobierz)

   Wzór umowy                                      (pobierz)

   Zawiadomienie o wynikach                   (pobierz)