Egzamin maturalny 2023

 - ze względu na dużą liczbę sal, komisji oraz zdawanych przedmiotów szczegóły oraz daty w sekretariacie szkoły