Egzamin zawodowy 2023

 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (formuła 2017)

 

1. część pisemna - 10 i 14 stycznia 2023 r.,

10 stycznia, Sala 207 - Technik Prac Biurowych i Technik Masażysta  (system elektroniczny)

14 stycznia - Technik Prac Biurowych (wersja papierowa)

 


2. część praktyczna:

20 stycznia 2023 r. - Technik Prac Biurowych

17-18 stycznia 2023 r. - Technik Tyfloinformatyk

12-16 stycznia 2023 r. - Technik Masażysta

16-19 stycznia 2023 - Technik Mechanik

9-21 stycznia 2023 - Ślusarz i pracownik pomocniczy ślusarza

 

Data ogłoszenia wyników – 31.03.2023 r.
Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 07.04.2023 r..
Data przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów – 26.05. 2026 r.

sesja 2 (poprawkowa):

czerwiec – lipiec 2023 r. (deklaracje składamy do 07.02.2023 r.)
2-7 czerwca 2023 r. – część pisemna (system elektroniczny)
7 czerwca 2023 r. – cześć pisemna (system papierowy)
13-14 czerwca 2023 r.– część praktyczna – technik prac biurowych (EKA.06)
14-15 czerwca 2023 r. – część praktyczna – technik tyfloinformatyk (INF.10)
9-15 czerwca 2023 r.– część praktyczna – technik masażysta (MED.10)
9-12 czerwca 2023 r. – część praktyczna – technik mechanik (MEC.09)
1-18 czerwca 2023 r. – część praktyczna – ślusarz (MEC.08) i pracownik pomocniczy ślusarza (MEC.07)

Data ogłoszenia wyników – 31.08.2023 r.
Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 08.09.2023 r..

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (formuła 2017) – dot. absolwentów technikum z poprzednich lat

sesja 1

styczeń-luty 2023 (deklaracje składamy do 15.09.2022 r.)
10 stycznia 2023 r. – część pisemna (system elektroniczny)
10 stycznia 2023 r. – cześć pisemna (system papierowy)
20 stycznia 2023 r.– część praktyczna – technik prac biurowych (AU.27) - dk
17-18 stycznia 2023 r. – część praktyczna – technik tyfloinformatyk (EE.07) - dk
14-16 stycznia 2023 r.– część praktyczna – technik masażysta (MS.01) – w
Data ogłoszenia wyników – 31.03.2023 r.
Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 07.04.2023 r..
Data przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów –
26.05. 2026 r.

sesja 2

czerwiec – lipiec 2023 r. (deklaracje składamy do 07.02.2023 r.)
2 czerwca 2023 r. – część pisemna (system elektroniczny)
7 czerwca 2023 r. – cześć pisemna (system papierowy)
14 czerwca 2023 r.– część praktyczna – technik prac biurowych (AU.27) - dk
14-15 czerwca 2023 r. – część praktyczna – technik tyfloinformatyk (EE.07) - dk
14-15 czerwca 2023 r.– część praktyczna – technik masażysta (MS.01) – w
Data ogłoszenia wyników – 31.08.2023 r.
Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 08.09.2023 r..