Zapewnia uczniom możliwość nauki w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości w klasach 3-5 osobowych

Uczniowie realizują podstawę programową zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wyposażenie klasopracowni klas 1-3 zapewnia najmłodszym uczniom optymalne warunki do nauki, zabawy i odpoczynku.

 

 

Uczniowie są objęci wieloma formami wsparcia w postaci zajęć korekcyjnych i rewalidacyjnych, które prowadzi wyspecjalizowana kadra nauczycieli w nowocześnie wyposażonych gabinetach specjalistycznych.

Rewalidację uczniów realizuje się przez:

  • Maksymalną ich aktywność i usamodzielnianie
  • Rozbudzanie ich potrzeb i zainteresowań
  • Usprawnianie funkcji organizmu.