Technik tyfloinformatyk

zobacz podstawę programową kształcenia w zawodzie "technik tyfloinformatyk"

Technik prac biurowych:

Kwalifikacja: A.24. Wykonywanie prac biurowych

zawód: 431104 Technik prac biurowych

Kierunek przeznaczony jest wyłącznie dla osób niewidomych i słabowidzących (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności).


Technik prac biurowych jest zawodem uniwersalnym! Każda firma, przedsiębiorstwo, funkcjonuje w oparciu o prace administracyjno-biurowe.

CO OFERUJEMY:

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycieli
 • Nowocześnie wyposażone sale lekcyjne 
 • Indywidualne podejście do każdego ucznia
 • Dodatkowe kursy i szkolenia zwiększające kwalifikacje
 • Zajęcia otwarte realizowane przez banki, urzędy państwowe 
 • Projekty wdrażające do samozatrudnienia
 • Przygotowanie na studia wyższe na kierunkach ekonomicznych

JEŚLI INTERESUJE CIĘ:

 • organizowanie pracy sekretariatu,
 • obsługa i redagowanie korespondencji w języku polskim i obcym
 • organizowanie spotkań służbowych, szkoleń, narad, konferencji 
 • obsługa urządzeń biurowych i specjalistycznych programów komputerowych 
 • zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej 
 • sprawowanie nadzoru nad zakupami materiałów biurowych

ZAPRASZAMY! JESTEŚMY SZKOŁĄ, KTÓREJ SZUKASZ !

 

 Powróć

Technikum administracyjne