Zajęcia pozalekcyjne 2021/2022

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE/FAKULTATYWNE/KONSULTACJE

 

ustalenia indywidualnie z nauczycielami